הכנס השנתי ה - 20

סדרי הרשמה

הרשמה מוקדמת עד לתאריך 25 במאי 2004:
דמי רישום להשתתפות בכנס יעמדו על 350 ₪.
דמי החבר באגודה הישראלית לכלכלה לשנת 2004, כולל השתתפות בכנס, יעמדו על 400 ₪.
דמי רישום להשתתפות בכנס לסטודנט הנרשם בעצמו או באמצעות מוסד הלימודים שלו, יעמדו על 150 ₪.
דמי השתתפות בכנס כולל חברות באגודה, לסטודנט, יעמדו על 200 ₪.

הרשמה מאוחרת לאחר התאריך 25 במאי 2004 והרשמה במקום:
תוספת של 60 ₪ תגבה עבור הרשמה לאחר התאריך המצוין ועבור הרשמה במקום.

החברות באגודה תעניק זכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה, קבלת כל פרסום שתפרסם האגודה במהלך השנה.

מחיר השתתפות בכנס כולל : כניסה לכל הרצאות הכנס ,ארוחת צהרים ,הפסקות קפה ועוגה,תיק כינוס.

דמי ביטול
ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד למשרדי קלידוסוקופ
ביטול הרשמה עד לתאריך 1 יוני יגבו 25% דמי ביטול
ביטול הרשמה עד לתאריך 5 יוני יגבו 50% דמי ביטול
ביטול הרשמה לאחר 5 ליוני יגבו דמי ביטול מלאים

REGISTRATION FORM
לחצו להורדת טופס הרשמה


לפרטים והרשמה ניתן לפנות אל:
מזכירות הכנס חברת קלידוסוקופ בע"מ
רחוב אוסישקין 96 ת"א 62031
טל': 03-6043793 פקס: 03-6043793
economic@kaleidiscopeltd.co.il
  או   האגודה הישראלית לכלכלה
ת"ד 34525, ירושלים, 91342
טל': 02-6592256 פקס: 02-6522319
economic@israel.net


דף ראשי תכנית הכנס בחלון חדש
תכנית הכנס בחלון נוכחי
תוכן הכנס