האגודה הישראלית לכלכלה


The convention program


הכנס ה-20, 2004


יום שני, יח' בסיוון תשס"ד, 7 ביוני 2004


מרכז הכנסים, מעלה החמישהאי"ל מודה לגופים הבאים שתרמו לעריכת הכנס:
איגוד הבנקים, בנק ישראל, למ"ס


               TIME TABLE
לחצו להורדת לוח הזמנים

(WORD DOC)
NEXT
לדף הבא