הכנס השנתי ה - 20

תוכן הכנס

הרצאת פתיחה – פרופ' אלחנן הלפמן
הרצאת אורח – מר בנימין נתניהו, שר האוצר


נושאים עיקריים בכנס:
מקרו כלכלה - פרופ' יוסי זעירא
כלכלת מוניטרית - פרופ' בן ציון זילברפרב
כלכלת טרור - ד"ר זלמן שיפר
כלכלת בנקאות - פרופ' יאיר אורגלר
שוק ההון - פרופ' שמואל קנדל
כלכלת ביטוח - פרופ' יצחק ונציה
כלכלת היי טק - פרופ' מנואל טרכטנברג
כלכלת חקלאות וסביבה - פרופ' יואב כסלו
משטרי שע"ח וגושי מטבע - ד"ר מיכאל שראל
שער חליפין ותנועות הון - ד"ר בן ציון שרייבר
גלובליזציה - פרופ' ליאו ליידרמו
שוק העבודה - ד"ר קרנית פלוג
עוני וזכויות חברתיות - ד"ר מומי דהן
אי שוויון בשכר - גב' לאה אחדות
כלכלת חינוך - פרופ' ויקטור לביא
כלכלת בריאות - פרופ' קובי גלזר
כלכלת רווחה - ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי
תשתיות מונופוליסטיות - ד"ר ישי יפה
סקירת מאמרים נבחרים מהרבעון לכלכלה - פרופ' אסף רזין

פרס הבורסה:
הבורסה לניירות ערך תעניק פרס בסך 5,000 ₪ לעבודה מצטיינת שתוצג בכנס. הפרס יוענק לעבודת מחקר בתחום שוק ההון


דף ראשי תכנית הכנס בחלון חדש
תכנית הכנס בחלון נוכחי
סדרי הרשמה